ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

DANH SÁCH

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2020 - 2025;

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Thị trấn Chúc Sơn

1

Nguyễn Đình Khả

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND

2

Nguyễn Tiến Hạnh

CHỦ TỊCH UBND

3

Bùi Bá Thắng

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

4

Nguyễn Xuân Canh

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

5

Nguyễn Quốc Cương

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

2

Thị trấn Xuân Mai

1

Nguyễn Đình Dân

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND

2

Nguyễn Mạnh Hà

CHỦ TỊCH UBND

3

Nguyễn Huy Du

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

4

Phùng Xuân Hải

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

5

Mai Thị Thanh

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

3

Xã Hợp Đồng

1

Nguyễn Thị Lan Hương

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Nguyễn Duy Phố

CHỦ TỊCH UBND 

3

Lương Văn Tuyên

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

4

Trương Bá Huân

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Hữu Quế

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

4

Xã Hoàng Văn Thụ

1

Lê Trung Hà

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Lê Văn Luyến

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Lê Hoài Thi

CHỦ TỊCH UBND 

4

Hà Đăng Chúc

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Viết Tân

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Xã Đồng Phú

1

Nguyễn Như Đức

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

2

Cao Văn Phương

PBÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

3

Hoàng Văn Tặng

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

4

Phạm Văn Hải

CHỦ TỊCH UBND 

5

Vũ Trọng Phúc

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

6

Lê Trọng Quỳnh

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

6

Xã Đại Yên

1

Đặng Đình Khải

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Đặng Quốc Chung

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Đặng Tiến Hoàng

CHỦ TỊCH UBND 

4

Đặng Đình Tình

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

7

Xã Đồng Lạc

1

Hà Tiến Phước

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Nguyễn Duy Bình

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Duy Hánh

CHỦ TỊCH UBND 

4

Nguyễn Văn Tưởng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Tiến Thanh

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

8

Xã Đông Sơn

1

Trần Trọng Vinh

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Lê Văn Hào

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

3

Đỗ Hữu Hóa

CHỦ TỊCH UBND 

4

Trần Văn Thọ

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

9

Xã Hòa Chính

1

Trương Thị Ngư

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Trần Thị Nga

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Trần Văn Trung

CHỦ TỊCH UBND 

4

Nguyễn Ngọc Sơn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

10

Xã Hoàng Diệu

1

Lê Thị Chính

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Nguyễn Quang Thích

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Đào Danh Dũng

CHỦ TỊCH UBND 

4

Tạ Văn Khuê

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Hà Văn Nhuận

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

11

Xã Hồng Phong

1

Vũ Xuân Lượng

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Vương Toàn Nguyên

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Đào Minh Tuấn

CHỦ TỊCH UBND 

4

Trịnh Viết Quang

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

12

Xã Hữu Văn

1

Phùng Duy Tố

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Phùng Xuân Đại

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Phùng Xuân Thư

CHỦ TỊCH UBND

4

Nguyễn Ngọc Phượng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

13

Xã Lam Điền

1

Lã Văn Tùng

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

2

Nguyễn Văn Thanh

CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Bá Dũng

PHÓ CHỦ TỊCH. HĐND 

4

Đặng Văn Hùng

CHỦ TỊCH UBND 

5

Trần Văn Quang

PHÓ CHỦ TỊCH. UBND 

6

Dương Đắc Lân

PHÓ CHỦ TỊCH. UBND 

14

Xã Phú Nam An

1

Nguyễn Thị Nga

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

2

Lê Văn Thạch

CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Thị Huệ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

4

Lê Văn Bộ

CHỦ TỊCH UBND 

5

Lê Công Chuẩn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

6

Lê Minh Huấn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

15

Xã Phú Nghĩa

1

Hoàng Gia Uyên

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

2

Vương Thị Hằng

CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Văn Khương

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

4

Nguyễn Văn Doanh

CHỦ TỊCH UBND 

5

Trần Văn Phụng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

6

Trần Bá Vệ

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

16

Xã Quảng Bị

1

Đào Kim Khánh

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Nguyễn Khả Nhất

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Vũ Văn  Mạnh

CHỦ TỊCH UBND 

4

Phùng Xuân Thắng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Trịnh Thị Hạnh

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

17

Xã Mỹ Lương

1

Nguyễn Ngọc Húy

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

2

Nguyễn Thị Phấn

CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Văn Thủy

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

4

Nguyễn Minh Đạt

CHỦ TỊCH UBND 

5

Cao Đình Thắng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

6

Nguyễn Đức Thanh

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

18

Xã Tiên Phương

1

Tống Văn Thái

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND 

2

Tống Quang Lợi

CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Văn Lành

Phó CHỦ TỊCH HĐND 

4

Nguyễn Thị Minh

Phó CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Danh Tuân

Phó CHỦ TỊCH UBND 

19

Xã Thủy Xuân Tiên

1

Lê Quý Long

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Nguyễn Duy Khoát

Phó CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Văn Mạnh

CHỦ TỊCH UBND 

4

Lê Quý Điệp

Phó CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Quang Dũng

Phó CHỦ TỊCH UBND 

20

Xã Thanh Bình

1

Trần Ngọc Thông

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

2

Nguyễn Văn Thiết

CHỦ TỊCH HĐND 

3

Trần Bá Xiêm

CHỦ TỊCH UBND 

4

Nguyễn Viết Thoại

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

5

Lưu Công Anh Tuấn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

21

Xã Thượng Vực

1

Nguyễn Bá Sâm

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

2

Đặng Đình Trắc

CHỦ TỊCH HĐND 

3

Phạm Duy Tiên

Phó CHỦ TỊCH HĐND 

4

Phạm Thị Thanh Huyền

CHỦ TỊCH UBND XÃ

5

Cao Khánh Toàn

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

6

Cao Văn Mỹ

Phó CHỦ TỊCH UBND 

22

Xã Trần Phú

1

Trần Văn Khải

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Nguyễn Đăng Ninh

Phó CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Văn Long

CHỦ TỊCH UBND 

4

Đinh Xuân Hội

Phó CHỦ TỊCH UBND 

5

Trần Văn Ba

Phó CHỦ TỊCH UBND 

23

Xã Trung Hòa

1

Đào Thị Hòa

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Nguyễn Thị Hương

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Trần Trọng Luyện

CHỦ TỊCH UBND 

4

Nguyễn Đức Giang

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Quang Huy

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

24

Xã Trường Yên

1

Lê Thị Hạnh

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

2

Nguyễn Thị Làn

CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Quý Đệ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

4

Trần Văn Hiển

CHỦ TỊCH UBND XÃ

5

Bùi Văn Tùng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

25

Xã Tốt Động

1

Trịnh Văn Cường

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Phùng Xuân Toàn

CHỦ TỊCH UBND 

3

Đặng Đình Sơn

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

4

Nguyễn Đăng Quý

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Văn Luật

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

26

Xã Thụy Hương

1

Nguyễn Hữu Hải

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Tào Thị Ngà

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Mạc Đình Được

CHỦ TỊCH UBND 

4

Đặng Ngọc Hùng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

27

Xã Đông Phương Yên

1

Trần Văn Tiến

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Nguyễn Văn Chính

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Phan Ngọc Huấn

CHỦ TỊCH UBND 

4

Phạm Văn Quyền

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Phan Ngọc Thanh

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

28

Xã Nam Phương Tiến

1

Nguyễn Văn Vĩnh

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Phùng Mạnh Thường

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Hoàng Bá Phích

CHỦ TỊCH UBND 

4

Nguyễn Chiến Thắng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Trọng Đông

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

29

Xã Văn Võ

1

Nguyễn Hữu Thìn

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

2

Nguyễn Văn Xuyên

PBÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Kim Văn Tiến

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

4

Đỗ Hữu Toan

CHỦ TỊCH UBND XÃ

5

Phan Văn Hùng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

30

Xã Ngọc Hòa

1

Đặng Đình Họa

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Lê Văn Tính

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

3

Trịnh Duy Hòa

CHỦ TỊCH UBND 

4

Lê Tuấn Thắng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Thị Thuyết

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

31

Xã Phụng Châu

1

Nguyễn Xuân Tuyến

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

2

Nguyễn Đình Hanh

CHỦ TỊCH HĐND 

3

Nguyễn Thị Giang

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

4

Vương Danh Quang

CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Chí Thuần

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

6

 Lò Văn Cường

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

32

Xã Tân Tiến

1

Vũ Công Nam

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HĐND 

2

Nguyễn Văn Mạnh

CHỦ TỊCH UBND 

3

Nguyễn Hữu Định

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

4

Nguyễn Công Minh

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

5

Nguyễn Văn Thái

PHÓ CHỦ TỊCH UBND