Liên kết website

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 122
  • Tổng lượng truy cập: 32.998.166

danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

Ngày đăng: 11/03/2011 | Lượt xem: 1

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

STT Họ Và tên Chức vụ Di động/Email
(1) (2) (3) (5)
I HUYỆN ỦY    
1 Lê Trọng Khuê Bí thư Huyện uỷ 0976158686
2 Tạ Quang Được PBT.TT HU - CT.HĐND  0912.642.443
  Các Ban Xây dựng Đảng, VPHU  
1 VP. Huyện uỷ 866008
huchuongmyhn@gmail.com
1 Vũ Xuân Hùng Chánh Văn phòng 0934467112
2 Trịnh Bá Công Phó Chánh 0934718999
3 Nguyễn Thị Kim Anh Phó Văn phòng 0914532500
4 Đặng Hồng Sơn Lái xe 0987.782.888
5 Nguyễn Văn Thắng Lái xe 0963.511.966
6 Nguyễn Văn Thuân Lái xe 0973.199.444
7 Nguyễn Ngọc Dũng Văn thư - Lưu trữ 0984.726.258
9 Trần Thị Thanh Tổng hợp 0974.175.660
10 Vũ Đặng Lan Anh Thủ quỹ 0986.113.483
11 Lê Thị Hường Lễ tân 0975.964.436
2 Ban Tuyên giáo   866152
1 Nguyễn Anh Viên Trưởng ban 0904.337.624
2 Đào Xuân Hà Phó ban 0983034496
3 Nguyễn Thanh Thủy Phó ban TT 0915.022.388
3 Uỷ ban kiểm tra 866150
1 Trần Văn Linh Chủ nhiệm 0904.059.093
2 Vũ Văn Chung PCN thường trực 0977317247
3 Vũ Ngọc Hòa Phó Chủ nhiệm 0904647689
4 Ban Tổ chức 866155
1 Trịnh Tiến Tường Trưởng ban 0988.760587
3 Phạm Mạnh Tuấn Phó ban 984848527
3 Bùi Xuân Hào Chuyên viên 0975117999
5 Ban Dân vận 866350
1 Nguyễn Mạnh Đạt Trưởng ban 0976.061.937
2 Nguyễn Thị Thuyết Phó ban  0975852691
3 Nguyễn Thị Thùy Chuyên viên 01695555843
6 T. tâm BD chính trị   866431
ttbdctchuongmy@gmail.com
1 Nguyễn Văn Kiệm Q.Giám đốc 0983 327 408
2 Lê Thị Hạnh Phó Giám đốc 01696 477 688
lehanhttbdct@gmail.com
3 Vũ Xuân Hân Văn thư 0976 110 984
xuanhan3tgh@yahoo.com
7 Ban Cán sự Đảng    
1 Nguyễn Anh Điệp Giám đốc 0987077998
II HĐND HUYỆN     
1 Tạ Quang Được PBT.TT HU, CT.HĐND huyện 0912.642.443
2 Nguyễn Văn Nam PCT.HĐND 0904.014.044
nguyenvannam_chuongmy@hanoi.gov.vn
3 Nguyễn Đình Sỹ PCT.HĐND 0904.493.072
4 Nguyễn Thu Thủy Nhân viên 0967.460.588
thuthuy.sr89@gmail.com
A Ban KTXH - HĐND huyện  
1 Trần Thị Đông Tr Ban KTXH 0936.551.268
2 Trần Quyết Thắng Phó ban KTXH 01664165858
tranquyetthang_chuongmy@hanoi.gov.vn
B Ban Pháp chế - HĐND huyện  
1 Lê Thế Hùy Trưởng ban 0988 703 630
2 Đặng Thị Hồng Hạnh Phó ban 0904424724
III UBND HUYỆN   485891396
1 Đinh Mạnh Hùng PBTHU - CT.UBND  0973.998.889
dinhmanhhung_chuongmy@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Minh Ngọc PCT.TT.UBND 0962 066 218
ngoctp.tnmt@gmail.com
3 Nguyễn Ngọc Lâm PCT.UBND 0912.477.775
ngoclam.tghu@gmail.com
4 Hoàng Minh Hiến PCT.UBND 0904 442 359
hoangminhhien_chuongmy@hanoi.gov.vn
A CÁC PHÒNG BAN THUỘC HUYỆN  
1 VP.HĐND và UBND   485891396
vanthu_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Trần Ngọc Thông Chánh Văn phòng 0984 280426
tranngocthong_chuongmy@hanoi.gov.vn
2 Nguyễn Thị Sơn Phó VP - HCQT 0982.538.546
3 Đặng Thị Nam Phó CVP - Một cửa 0983.180.873
namvp.ubndhuyen@gmail.com
4 Trịnh Viết Quang PVP - Tổng hợp 0916.026.197
trinhvietquangqb@gmail.com
5 Nguyễn Như Độ PCVP - HĐND  0989850306
nguyennhudo_chuongmy@hanoi.gov.vn
6 Huỳnh Minh Lý Kế toán 0902.177.679
7 Đặng Đình Dũng Lái xe 0912.264.199
ngadung555@gmail.com
8 Nguyễn Hữu Đô Lái xe 0904.239.927
9 Vũ Văn Sơn Lái xe 0904.349.622
10 Hoàng Tiến Dũng Lái xe 0912.456.074
11 Ngô Thị Huệ Chuyên viên 0977301523
ngothihue_chuongmy@hanoi.gov.vn
12 Vũ Văn Tuấn Thủ quỹ 0942.688.886
vuvantuan_chuongmy@hanoi.gov.vn
13 Đặng Thị Oanh nhân viên  0978270658
dangthioanh_chuongmy@hanoi.gov.vn
14 Hà Văn Hiếu nhân viên 0979.385.632
havanhieu_chuongmy@hanoi.gov.vn
15 Nguyễn Văn Phục Văn thư - Lưu trữ 0989.172.588
nguyenvanphuc_chuongmy@hanoi.gov.vn
16 Nguyễn Thị Thu Trang Văn thư  0968.720.388
nguyenthithutrang_chuongmy@hanoi.gov.vn
17 Nguyễn Phượng Anh Văn thư 01632882388
nguyenphuonganh_chuongmy@hanoi.gov.vn
18 Nguyễn Thị Hiền Lễ tân 01638680408
19 Nguyễn Thị Thùy Ly Lễ tân 0934556792
20 Nguyễn Đình Trang Điện  0988.222.924
21 Nguyễn Danh Dũng Bảo vệ 0963.868.024
22 Dương Văn Mạnh Bảo vệ 0915.935.693
23 Bùi Văn Thụy Bảo vệ 01257002867
24 Nguyễn Thị Dung cấp dưỡng 0977.042.172
1.1 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 719539
1 Nguyễn Thị Hường Thủ quỹ 0964912233
2 Nguyễn Văn Sính ĐK kinh doanh 0936.590.297
3 Nguyễn Thị Thu Trang Lĩnh vực TNMT 0977588118
4 Nguyễn Tiến Thành Lĩnh vực VH&TT 0988.199.898
5 Hoàng Bảo Lâm Lĩnh vực Y tế, XD 0988.243.713
6 Đặng Đình Tư Lĩnh vực Tư pháp 0979.781.158
7 Vũ Thị Nhàn L.vực LĐTBXH 0982.360.441
1.2 Thường trực Tiếp công dân 0485865686
bantiepcongdan_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Đặng Thị Nam Trưởng BTCD 0983.180.873
namvp.ubndhuyen@gmail.com
2 Nguyễn Anh Dũng   0912667779
3 Nguyễn Tự Huy   0968897980
4 Nguyễn Văn Trà   01699.600.100
5 Nguyễn Thị Luyến   0974228135
nguyenthiluyen_chuongmy@hanoi.gov.vn
2 Phòng Tài chính -KH 866005
ptckh_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Bùi Mạnh Thắng Trưởng phòng 0942486688
2 Lưu Công Mạnh Phó phòng 0988.681.107
3 Nguyễn Thị Tốt Phó phòng 01222.267.096
4 Phạm T.Lan Anh Phó phòng 0982.168.172
5 Nguyễn Thị Ngọc Chuyên viên 0914424442
6 Nguyễn Thị Thu Hương Nhân viên 0983643693
7 Vũ Ngọc Tú Chuyên viên 0942.688.866
3 Phòng Tài nguyên MT 866097
ptnmt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Tống Văn Thái Trưởng phòng 0975165113
2 Đỗ Xuân Tình Phó phòng 0932230968
3 Nguyễn Minh Đạt Phó phòng 0983936168
4 Lã Văn Tùng Phó phòng 0904504468
5 Tô Thị Hải Yến Kế toán - TH 0979058967
6 Nguyễn Thị Thu Văn thư - thủ quỹ 0904024768
4 Phòng QLĐT huyện 866032
pqldt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Trịnh Duy Oai Trưởng phòng 0987.136.688
2 Trịnh Hữu Quý Phó phòng 0984.181.606
3 Nguyễn Văn Long Phó phòng 0987838864
4 Nguyễn Thị Liễu Phó phòng 0904.062.442
5 Trần Tuấn Minh CB Văn phòng 0977.524.664
5 Phòng Nội vụ 866019
pnv_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Trường Năng Trưởng phòng 0912858189
2 Đỗ Tuấn Anh Phó Trưởng phòng 0912838395
4 Nguyễn Hữu Thìn Phó trưởng phòng 0976.005.519
5 Nguyễn Thị Phượng Phó trưởng phòng 0985.989.688
7 Nguyễn Xuân Nghệ Chuyên viên 0963533699
8 Lê Thanh Hà Chuyên viên 0983758866
9 Trịnh Đăng Hiên Nhân viên 0936.671.983
10 Nguyễn Thị Hòa Nhân viên 0973.188.289
6 Phòng LĐTB & XH 718319
pldtbxh_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Đình Nghĩa Trưởng phòng 0988.089.466
2 Đặng Viết Huệ P.Trưởng phòng 0968.571.456
3 Tô Thị Đào P.Trưởng phòng 0982.088.898
4 Bùi Minh Đức P.Trưởng phòng 01695699968
5 Lê Minh Anh Nhân viên 01695966236
7 Phòng Kinh tế 866016
pkt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Đặng Viết Xuân Trưởng phòng 0904306783
2 Hoàng Văn Thám Phó phòng 0912569661
3 Bùi Xuân Ninh Phó phòng 0978198128
4 Nguyễn Văn Đảm Phó phòng 0962478288
5 Nguyễn Văn Cường Phó phòng 0979840997
6 Trần Thị Hường Chuyên viên 0984082884
7 Nguyễn Hữu Chung Nhân viên 0987688073
8 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 0977870588
9 Đào Thị Thanh Chuyên viên 0914341898
10 Đỗ Thị Lý Chuyên viên 0978147566
11 Nguyễn Thị Mỹ Chuyên viên 0975488276
12 Hoàng Mạnh Hùng Nhân viên 0984530555
8 Phòng Tư pháp 717824
ptp_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Vũ Thị Chung Trưởng phòng 0983588467
2 Hoàng Mạnh Phó phòng 0983.990.548
3 Nguyễn Văn Hợi Chuyên viên 0978.320.359
4 Lê Anh Dũng Chuyên viên 0977.637.828
5 Vũ Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 0978747710
6 Nguyễn Thị Hồng Nhân viên 0975.165.115
9 Phòng VH&TT   866080
pvhtt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Văn Lợi Trưởng phòng 1.659.759.999
2 Trịnh Văn Ban Phó Trưởng phòng 0946202583
3 Nguyễn Hữu Thuấn Phó Trưởng phòng 0989702958
4 Vũ Ngọc Xạ Phó Trưởng phòng 0989839554
5 Phạm Thị Mai Hương Văn phòng 0977626850
6 Nguyễn Thu Phương Chuyên viên 0988.401.582
10 Phòng Y tế   718147
pyt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Ngô Thanh Vân Trưởng Phòng 0904 549 479
2 Nguyễn Văn Hà Phó Trưởng phòng 098 23 26 298
3 Đoàn Đình Quyền Cán sự 090 449 1458
4 Trịnh Thị Ngọc Cán sự 0983 292 137
5 Đào Thị Tuyết Cán sự 0972 230 431
6 Nguyễn Thị Miến nhân viên 098 26 25 078
11 Phòng Giáo dục &ĐT   866400
pgddt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Văn Vững Trưởng phòng 0985.345.675
2 Tạ Thị Thu Hương Phó phòng 01682291976
3 Đặng Thị Yến Phó phòng 0912797122
4 Bùi Văn Đồng Phó phòng 0936.850.838
6 Nguyễn Văn Hiếu Chuyên viên 0904411316
12 Thanh tra huyện 866198
thanhtra_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Chu Văn Thông Chánh Thanh tra  0915043198
2 Bùi Văn Toàn P.Chánh Thanh tra 0984374529
3 Phùng Thị Thủy P.Chánh Thanh tra 0977889259
4 Đặng Đình Thịnh P.Chánh Thanh tra 0983676688
5 Lương Thị Hoạch Thanh tra viên 0978999012
6 Lê Ngọc Nam Cán bộ Thanh tra 0982544828
7 Vương Đình Tuyển Cán bộ Thanh tra 0974285586
B CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN  
1 Ban Quản lý đầu tư XD huyện bqlda_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Đỗ Hoàng Anh Châu Giám đốc 0912.266.422
2 Trần Văn Sơn Phó Giám đốc 0984.336.789
3 Đào Anh Tuấn Phó Giám đốc 0983.149.666
4 Hoàng Văn Chuyền Chuyên viên 0982.569.512
2 Trung tâm Phát triển quỹ đất  718375
ttptqd_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Đỗ Xuân Tình Giám đốc 0932.230.968
2 Nguyễn Ngọc Khánh Phó Giám đốc 0904.258.900
3 Nguyễn Thị Hải Phó Giám đốc  
4 Phạm Khắc Toàn Phó Giám đốc 0932.140.639
5 Mai Thế Bằng Kế toán 0904.164.201
6 Bùi Hoàng Hiệp Nhân viên 0906.287.450
3 Trung tâm VHTT&TT   866015
dtt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Đặng Đình Quang Giám đốc 0982.330.759
2 Bùi Thị Tú Oanh Phó GĐ 0976.365.429
3 Trần Thị Mỹ Linh Phó GĐ 0947697260
4 Đặng Thị Như Quỳnh Phó GĐ 01232295556
5 Vũ Duy Phong CV 0977.267.535
6 Lê Thị Hà CV 0977307004
7 Nguyễn Thị Nga CV 0934470199
8 Ngô Văn Thiều CV 0904235507
9 Nguyễn Phi Thường CV 0979.729.378
10 Nguyễn Việt Hưng Nhân viên 0982330881
11 Lê Hoài Lưu CB phụ trách vthu 0972011400
4 T. tâm DS-KHHGĐ   866139
ttdskhhgd_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Dương Mạnh Hùng Giám đốc 0912596786
2 Nguyễn Thị Huế PGĐ 0936141075
3 Nguyễn Thị Việt PGĐ 01239997998
4 Nguyễn Thị Lan Hương Cán bộ hành chính 01678784622
5 T.tâm GDNN-GDTX   gdtx_chuongmy@hanoiedu.vn
1 Nguyễn Duy Hùng Giám đốc 0909911696
2 Nguyễn Nghiêm Hưng Phó giám đốc 0917705604
3 Nguyễn Khắc Dũng Phó giám đốc 0913077786
4 Nguyễn Mạnh Phong CT CĐ 0989895856
5 Nguyễn Thị Hà Tổ trưởng HC-TH 0912812300
IV CÁC NGÀNH KHỐI NỘI CHÍNH  
1 Công an huyện 866014
1 Trần Trí Dũng Trưởng công an 01645786666
2 Đào Xuân Tâm Phó công an 0912.143.072
3 Nguyễn Văn Luyến Phó công an 0904.760.668
4 Nguyễn Thành Trung Phó công an 0982222689
5 Lê Mạnh Thanh Việt Phó công an 01689889999
6 Trần Đình Thắng Đội trưởng TH 0989342266
7 Bùi Đức Mậu Phó Đội TH 0988264266
8 Nguyễn Ngọc Khánh Đội trưởng đội AN 0904.232.201
9 Tống Quang Hiếu ĐTr. CSĐTTP về TTXH 0983.354.529
10 Đỗ Duy Chiến ĐTr. Đội điều tra TH 0912.263.955
11 Trần Văn Huấn   0913.092.919
12 Ngô Tuấn Đạt ĐTr. Đội CSĐTTP Ma Túy 0936.129.677
13 Nguyễn Văn Chuyên ĐTr. Đội QLHC 0913.033.695
14 Nguyễn Khắc Minh ĐTr. XDPT và PTX 0986.361.278
15 Tô Xuân Toàn Tr. CATT X.Mai 0983.866.014
16 Trịnh Xuân Hùng Trưởng đồn CA TXT 0912.629.909
17 Ngô Thế Tân Tr. Đồn Miếu Môn 0904.047.344
2 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 717187
1 Nguyễn Đắc Đạo Chỉ huy Trưởng 0988.957.438
2 Lê Văn Tuân Chính trị viên 0915.436.331
3 Nguyễn Huy Kế Phó CHT - TMT 0982927315
4 Đỗ Xuân Nhuận P.CHT - Động viên 0985699712
5 Đ/c Thạch Phó CHT BCHQS  
6 Nguyễn Ngọc Thiệp PCH trưởng - Q sự 0904516697
7 Hoàng Văn Kha P.Tham mưu trưởng 0982037305
8 Lương Văn Nhuận Trưởng ban HCKT 0988099210
3 Toà án nhân dân    
1 Nguyễn Văn Tuấn Chánh án 0912002225
2 Nguyễn Tiến Trường Phó Chánh án  0912994544
3 Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Chánh án 0915263696
4 Nguyễn Thị Thu Hiền Thẩm tra viên 0928272799
5 Tô Mạnh Hà Thư ký 0984563499
4 Viện Kiểm Sát    
1 Nguyễn Duy Soạn Viện trưởng 0982335862
2 Trương Văn Xà Phó viện trưởng 0912.813.461 
3 Đỗ Mạnh Hà KSV - VPTH 0906123879
5 Chi cục Thi hành án   cctha_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Phan Mạnh Hùng Chi cục trưởng  
2 Cao Văn Phong Phó Chi cục trưởng 0988173999
3 Bùi Huy Hoàng Phó Chi cục trưởng 0988015781
4 Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên viên 0919452688
V CƠ QUAN NGÀNH DỌC  
1 Thanh tra Xây dựng ttxd_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Lò Văn Cường Đội trưởng 0915.535.286
2 Nguyễn Thị Hường VP 0914.420.717
3 Hoàng Văn Hợp Chuyên viên 0986.970.296
2 Bệnh viện Đa khoa   866224
1 Đặng Trần Chiến Giám đốc BV 0904.262.265
2 Đặng Đình Hùng Phó giám đốc BV 0983.242.562
3 Nguyễn Thị Nga Phó giám đốc BV 01698360745
4 Nguyễn Đình Kiệp TP TCHC 0902.289.045
5 Phạm Xuân Hưởng TP KHTH 0982.491.016
6 Nguyễn Thị Thu TP TCKT 0989.282.856
7 Lê Đại Thanh TP Điều dưỡng 01683710497
3 Trung tâm Y tế   866556
ttythcm@hanoi.gov.vn
1 Dương Viết Tài Giám đốc 0915.043.215
2 Vũ Thị Yến Phó Giám đốc 0986067089
3 Tạ Văn Thiềng Phó Giám đốc 0997616669
4 Nguyễn Đăng Mạnh TP.TCHC 0913.055.742
5 Nguyễn Duy Kính Tr.Phòng KHNV 0976387819
4 VP. Đăng ký đất đai    
1 Đào Anh Đức Giám đốc 0936346228
2 Nguyễn Thị Kim Ngọc Hằng Phó Giám đốc  0914277729
3 Nguyễn Anh Nam Phó Giám đốc 0976256538
4 Phùng Thị Dung Viên chức 0976578299
5 Đỗ Văn Tình Nhân viên 0979872699
6 Phạm Thị Phương Anh Nhân viên 0963582891
5 XN Thuỷ lợi C. Mỹ   866041
1 Bùi Văn Tâm Giám đốc 0985266618
2 Đỗ Hữu Tuấn P.Giám đốc 0913.260.785
3 Đỗ Việt Dũng P.Giám đốc 0936.898.468
4 Vũ Văn Dũng TP. TC - HC 0973.605.079
5 Nguyễn Trọng Ánh T.Phòng kỹ thuật 0934.567.204
6 Lưu Công Quyến PP Kỹ thuật 0977.676.173
7 Trần Thị Nữ Trang TP. Tài vụ 01666083754
8 Trần Đại Nhân Cụm Phụng Châu 0935.361.975
9 Nguyễn Đức Phúc Cụm Chi Lăng 01632761379
10 Nguyễn Quang Dũng Cụm Hạ Dục 0935.865.898
11 Ngô Quốc Khởi Cụm Yên Duyệt 0982.360.785
12 Nguyễn Trọng Sơn Cụm Đông Sơn 0983.760.759
13 Đặng Trần Hưng Cụm Vùng Hồ 01683170417
6 Chi cục Thuế   866056
cct_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Bùi Kim Khiên Chi cục trưởng 0904.145.239
  Nguyễn Thiị Thu Hằng Phó Chi cục trưởng 0983603163
2 Lê Huy Khôi Chi cục phó 0904.343.187
3 Nguyễn Mạnh Thảo Chi cục phó 0912.693.119
4 Hoàng Đình Triều Chi cục phó 0983.730.567
5 Nguyễn Văn Rư ĐT HC,NS,TV 0976061966
6 Nguyễn T. Hồng Minh ĐT Ktra Nội bộ 0904.650.954
7 Nguyễn T.Thu Hằng ĐT Ktra Thuế 0983.603.163
8 Lê Hữu Việt ĐT trước bạ, thu # 0904.326.667
9 Nguyễn Thị Minh ĐT NV, DT,KK.. 0962.889.688
11 Nguyễn Văn Vững ĐT miền C. Sơn 0978.002.569
12 Vũ Duy Tình ĐT miền Quảng Bị 0903.487.787
13 Tạ Quang Diện ĐT miền Gốt 0976.396.345
7 Ngân hàng No&PPNT   nhnnptnt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Đăng Kỳ Giám đốc  
2 Trịnh Thị An TP.KTNQ 0985369633
3 Lê Thị Hiền Phó GĐ 0984047368
4 Đào Thị Thu Hiền T. phòng HC&NS 0912503548
5 Nguyễn Huy Duy Phó phòng KTNQ 0934456636
8 Kho bạc FAX: 717637 866071
kbnn_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Lê Văn Tuyền Giám đốc 0906.599.716
2 Bùi Lệ Thuỷ Phó giám đốc 0917.975.008
3 Trịnh Minh Tiến Kế toán trưởng 0989.665.067
4 Trần Thị Nga Thủ quỹ 01214.059.505
5 Tổng hợp    
9 C.ty Điện lực C. Mỹ   22631859
dl_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Trần Ngọc Mười Giám đốc 0963 436 833
2 Nguyễn Minh Tuấn PGĐKT 0962128686
3 Phạm Ngọc Tuấn  PGĐKD 0962158666
4 Đào Quốc Thái PGĐXS 0966965968
5 Lê Quốc Vượng TP Tổng hợp 0963300668
6 Nguyễn Duy Lê PP Tổn hợp 0968136668
10 Bảo việt Chương Mỹ   866160
1 Đỗ Văn Hoàn Trưởng phòng 0912.075.562
11 Bưu Điện Chương Mỹ   867101
1 Võ Thị Minh Tuyết Trưởng Bưu điện 0914.060.299
2 Nguyễn Thanh Vân PGĐ 0433504082
3 Nguyễn T.Hồng Vân NV TH 0439954568
4 Ng Thị Thu Hà Trưởng B/c C.Sơn 0433502929
5 Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng b/c X. Mai 0433502060
6 Dương Thị Cúc Trưởng b/c phát 0433502198
7 Dương Thị Lan Anh b/c Hoàng Văn Thụ 0916.189332
8 Hoàng Thị Mai B/c Trường Yên 0912.973.986
9 Vũ Thị Ngọc Lan B/c Miếu Môn 0916.007.635
10 Ng. Thị Bích Ngọc Trưởng Thu cước 0439981266
12 Đội Viễn thông   866000
1 Trần Văn Long Đội trưởng  
2 Hoàng Thế Hoà Đội phó 0912.447.784
13 Quản lý Thị trường   866059
1 Nguyễn Văn Lựu Đội trưởng 0983360642
2 Đỗ Hưng Thanh P.Đội trưởng 0912893963
3 Nguyễn Hữu Vinh P.Đội trưởng 0948811359
4 Trần Văn Tú P.Đội trưởng 0904013747
5 Đỗ Phương Thủy CC phụ trách VP 0904288197
14 Đội Thanh tra GT   717904
1 Cao Đình Kim Anh Đội trưởng 913347190
2 Trần Văn Minh Đội phó 963884298
15 Chi cục Thống Kê   866128
cctk_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Trịnh Đăng Kiểm Phó trưởng phòng 0914.323.377
2 Hoàng Thị Ngọc Chuyên Phó chi cục trưởng 01669227739
16 BHXH huyện    
1 Trần Văn Hoan Giám đốc 0986961786
2 Nguyễn Thị Hồng Phó giám đốc 0982.141.966
3 Nguyễn Thiện Khoa Phó giám đốc 0989848368
4 Đỗ Văn Hải PGĐ 0982517798
5 Vũ Đình Thành Kế toán trưởng 0915.912.738
17 Ngân hàng chính sách   868870
nhcsxh_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Hữu Tâm Giám Đốc 0912.456.069
2 Nguyễn Văn Chuẩn Phó GĐ 0904.479.769
18 Trạm Khuyến nông   866116
1 Nguyễn Văn Hùng Trạm Trưởng 0979841426
2 Nguyễn Thanh Phong Phó Trạm trưởng 0979155975
3 Nguyễn Thị Giang Nhân viên 01653492636
19 Trạm Thú y    
1 Trần Thị Thu Hằng Trạm trưởng 0915010676
2 Bùi Đắc Hải Trạm phó 0943039998
3 Trần Trọng Tuyên Trạm phó 0904498498
4 Nguyễn Thị Thúy Kế toán 0973177675
5 Nguyễn Thị Dung Phụ trách Dịch tễ 0985999893
6 Đào Thị Dung Hành chính 01697044930
20 Trạm BVTV   866225
1 Trần Thị Thu Trang Trạm trưởng 0986.043.605
2 Nguyễn T. Hoàng Mai Phó Trạm 0916.777.886
3 Nguyễn Thị Tuệ CB tổng hợp 0979044025
21 Hạt kiểm lâm C. Mỹ   721246
1 Nguyễn Danh Sáu Hạt trưởng 0913.028.294
2 Lê Hiếu Văn Hạt phó 0936.329.269
4 Trần Đức Tài Trạm Miếu Môn 0983.223.481
5 Nguyễn T.Lan Anh Kế toán 0979.412.916
6 Nguyễn Thị Thủy CBVP 0979380930
VI CÁC HỘI, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ  
1 Hội chữ thập đỏ   866540
1 Đỗ Đình Thê Chủ tịch 0984154968
2 Nguyễn Văn Chung PCT 0961197589
3 Nguyễn Thế Hải Cán bộ 0972.449.367
4 Nguyễn Thị Hà Phương Cán bộ 0936.322.329
2 Hội Đông y    
1 Nguyễn Văn Lịch Chủ tịch 01646364287
3 Hội người cao tuổi    
1 Nguyễn Thị Hà Chủ tịch 0983122107
4 Hội Người mù   866193
1 Trần Trung Kiên Chủ tịch  
2 Nguyễn Trung Uý Cán bộ tổng hợp 0977569677
5 Hội Nông dân   866279
hnd_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Đăng Hùng Chủ tịch 0915.111.408
2 Phạm Minh Thức Phó chủ tịch 0972.012.009
3 Nguyễn Văn Úy Phó Chủ tịch 0986.445.745
6 Hội Liên hiệp Phụ nữ   866240
hpn_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Bùi Thị Lan  Chủ tịch 0985426720
2 Nguyễn Thị Luận Phó Chủ tịch 0936293442
3 Nguyễn Thị Hường Cán bộ 0982737395
7 Huyện Đoàn   0423229501
hd_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Chu Thị Minh Phó Bí thư (PT) 0984897445
2 Trần Đình Huân Phó bí thư 0973286089
2 Đặng Thùy Linh Chuyên viên (VP) 01687099907
8 Liên đoàn Lao động    
1 Nguyễn Hợp Tiến Chủ tịch  0962890986
2 Nguyễn Hoài Dương Phó Chủ tịch 0915554875
3 Phùng Xuân Kim P. Chủ tịch 0904.052.633
4 Lương Xuân Tình CB 0973.695.145
5 Tống Đức Quy Chuyên viên 0985.670.448
9 Mặt trận Tổ quốc    866223
ubmttq_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Trịnh Duy Khoẻ Chủ tịch 0433502731
2 Nguyễn Văn Hạnh Phó Chủ tịch 0934647217
3 Lê Anh Tuấn Phó Chủ tịch 0989859474
4 Lê Văn Tụ CB chuyên trách 433502730
5 Nguyễn Thị Quyên Uỷ viên TT 1228338007
6 Nguyễn Thị Mai CB chuyên trách 934473266
10 Hội Cựu Chiến Binh   866322
hccb_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Văn Thiều Chủ tịch 988767838
2 Nguyễn Đắc Huần Phó Chủ tịch 986560661
3 Cấn Văn Thăng Phó Chủ tịch 1664105196
4 Nguyễn Quang Dũng Cán bộ chuyên trách 1676979257
11 Hội cựu TNXP    
1 Trần Viết Đa Chủ tịch  
2 Vũ Thị Thinh Phó Chủ tịch  
3 Trần Văn Hùng VP 0985162578
VII CÁC TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN  
1 TrườngTHPT C. Mỹ B   841018
1 Hoàng Huy Binh Hiệu trưởng 0913345566
2 Nguyễn Hồng Thúy Hiệu phó 0988757066
2 TrườngTHPT C.Động   866021
C3chucdong@hanoi.edu.vn
1 Nguyễn Sỹ Khiêm Hiệu trưởng 0912116069
2 Đỗ Công Thính Phó Hiệu trưởng 0904.780.148
3 Nguyễn Huy Ba Phó Hiệu trưởng 0934.545.008
3 Trường THPT C.Mỹ A   717174
1 Nguyễn Hồng Quang  Hiệu trưởng 0988.119.126
2 Nguyễn Thanh Toàn  Phó hiệu trưởng 0915.139.238
3 Nguyễn Thắng Lợi  Phó hiệu trưởng 0989.381.007
4 Nguyễn Thị Sinh  NV văn thư 01699.142.961
4 Trường THPT X. Mai   840225
c2xuanmai@hanoiedu.vn
1 Nguyễn Đức Hòa Hiệu trưởng 0914.366.374
2 Nguyễn Đình Tiến Hiệu phó 0969978568
3 Đặng Thanh Bình Hiệu phó 0983.840.176
4 Lê Thị Phương Thảo Hiệu phó 0988.091.471
5 Trường THPT Ngô Sỹ Liên    
1 Nguyễn Huy Chuyển Hiệu trưởng 0912.120.323
2 Nguyễn Hữu Sáu Phó hiệu trưởng 0947.093.591
3 Nguyễn Huy Lực PCT.HĐQT 0912.031.653
6 Trường THPT Đặng Tiến Đông    
1 Nguyễn Huy Khanh Hiệu trưởng 0989.977.865
7 Trường THPT Trần Đại Nghĩa   c3trandainghia@hanoiedu.vn
1 Trần Hữu Lê Hiệu trưởng 0984761369
2 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Hiệu trưởng 0974418785
8 Trường ĐHSP - TDTT    
1 Phạm Xuân Thành Hiệu trưởng 0942.978.098
2 Nguyễn Văn Thời Hiệu phó 0988.331.868
3 Lê Thanh BGH 0987.394.148
4 Nguyễn Duy Quyết BGH 0989.531.668
5 Phạm Thị Hương Q.TP Đào tạo 0912.692.408
6 Hoàng Hữu Phúc Trưởng Trạm y tế 0904.434.978
9 Trường Cao đẳng NN&PTNT Bắc Bộ    
1 Nguyễn Công Phong Hiệu trưởng 0904.283.232
2 Lê Trung Hưng Hiệu phó 0983963799
3 Trần Ngọc Hưng Hiệu phó 0915075377
4 Lê Văn Tỳ Phó phòng TC-HC 0915453416
10 Trường ĐHLN 840539 840233
fuv@hn.vnn.vn
1 Trần Văn Chứ Hiệu trưởng 0912.923.298
2 Nguyễn Văn Tuấn Phó hiệu trưởng 0903.252.533
3 Phạm Văn Chương Phó hiệu trưởng 0903.248.317
4 Nguyễn Văn Quân CT.HĐ trường 0988.681.158
5 Nguyễn Văn An TP tổ chức cán bộ 0912.469.915
6 Vũ Đăng Tuệ PP tổ chức cán bộ 0912.372.901
7 Nguyễn Vũ Lâm TP hành chính TH 0902.282.889
8 Nguyễn Phúc Yên PP hành chính TH 0989.885.389
9 Trần Ngọc Thể PP hành chính TH 0904068479
11 Trường CĐCĐ Hà Tây    
1 Nguyễn Ngọc Xuân Hiệu trưởng  
2 Nguyễn Doãn Tiến Hiệu phó  
4 Phòng tổ chức HC    
12 Trường Trung cấp cảnh sát vũ trang    
1 Võ Hữu Canh Phó hiệu trưởng 0912208861
2 Lê Văn Khuyến Phó hiệu trưởng 0912649469
3 An Quốc Toán Phó hiệu trưởng 0903411933
4 Nguyễn Quốc Bồi Phó hiệu trưởng 0915252488
5 Trịnh Văn Khải Phó hiệu trưởng 0983431957
6 Nguyễn Công Hoan TP HCTH 0912175273
VIII CÁC CƠ QUAN KHÁC  
1 Kho J 106    
1 Trực ban nội vụ    
2 Trực thông tin    
2 Lữ đoàn 201    
1 Hồ Viết Trương Lữ đoàn trưởng 0978655325
2 Nguyễn Văn Hướng Phó lữ đoàn 0983115069
3 Vũ Đức Vinh Trưởng ban HC 0983072991
3 Sư đoàn 308    
1 Doãn Thái Đức Sư đoàn trưởng 01666282222
2 Nguyễn Bá Thông Chính ủy Sư đoàn 0983.026.394
3 Trương Quang Hoài Phó SĐT TMT 0982.328.895
4 Lê Quang Ngọc Phó Chính ủy SĐ 0988.165.331
5 Trương Mạnh Dũng Phó SĐ Trưởng 0966.318.686
6 Lê Văn Hải CN Chính trị SĐ 0914.344.374
7 Mai Duy Soi Trưởng Ban BVAN 0986.755.746
8 Trực ban tác chiến Sư đoàn  
4 Nhà máy A31 69502140 841147
5 Đoàn Địa chất tây bắc   840684; 721123
6 Cty Giống gia Cầm Lương Mỹ    
1 Vũ Xuân Hương Bí thư Chi bộ 0913578830
2 Phùng Đình Ký Phó bí thư Chi bộ 0912305143
7 XN giống cây trồng Hà Tây   840130
1 Nguyễn Văn Bách Giám đốc 0988739676
2 Phan Thị Huệ Phó giám đốc 01277248159
3 Đỗ Thị Thanh Nhàn Tổ chức 0915016934
4 Trần Thị Hiền Kế toán 0904016759
5 Lê Thị Quỳnh Thủ quỹ 0979772557
8 Tập đoàn Phú Mỹ    
1 Chu Đức Lượng Tổng giám đốc 0913 213 329
2 Lê Minh Nghĩa Phó TGĐ 0982 752 626
3 Đàm Tiến Bội Phó TGĐ 0913 343 151
4 Trần Sỹ Nam Phó TGĐ 0982 862 626
5 Lê Văn Giang Phó TGĐ 0982 832 626
6 Phạm Thị Thanh Hương Chánh Văn Phòng 0989 408 333
7 Hoàng Thị Thúy Cán bộ văn phòng 0972 786 908
IX KHỐI XÃ, THỊ TRẤN  
1 Thị trấn Xuân Mai   840215
ttxm_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Đình Dân BTĐU 0983120165
2 Nguyễn Thành Viễn CT HĐND 01696971968
3 Nguyễn Mạnh Hà CT.UBND 0983720966
4 Mai Thị Thanh PCT.HĐND 0983170678
5 Nguyễn Huy Du PCT.UBND 0912065042
6 Phùng Xuân Hải PCT.UBND 0936257222
7 Trần Tuấn Thành VP-TK 0973751187
8 Lê Thị Vân VP - TK 0984113678
2 Thị trấn Chúc Sơn   0439997811
ttcs_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Đình Khả BT Đảng uỷ 0915192996
2 Đặng Thị Hồng Hạnh CT.HĐ 0904.424.724
3 Nguyễn Tiến Hạnh CT.UBND 0915451884
4 Nguyễn Quang Du PCT HĐND 0936.514.660
5 Nguyễn Văn Đức PCT UBND 0902.294.500
6 Nguyễn Xuân Canh PCT UBND 0914266290
7 Nguyễn Quốc Cương CB VP 0904.760.656
3 Xã Thuỵ Hương   866413
xthuong_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Mạc Đình Được Bí thư Đảng ủy 0987277872
2 Nguyễn Hữu Hải CT.HĐND 0988066868
3 Nguyễn Hữu Thắng CT UBND 01693541009
4 Nguyễn Thị Duyên PBT TTĐU 0934521685
5 Đặng Ngọc Hùng PCT UBND 0978307142
6 Dương Đắc Bảo PCT.UBND 0987338999
7 Bùi Xuân Toàn PCT HĐND 01698222712
8 Lê Thị Thủy VP-TK 0988042665
4 Xã Lam Điền   33130410
xld_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Văn Thanh Bí thư Đảng ủy 0978995737
2 Đặng Văn Hùng CT HĐND 0988703618
3 Đặng Đình Dũng CT UBND 0988760594
4 Nguyễn Thị Phòng PBT Đảng ủy 0967855848
5 Dương Đắc Lân PCT HĐND 0985345781
6 Đặng Đình Bình PCT UBND 0988760596
7 Trần Văn Quang PCT UBND 0965014499
8 Đặng Đình Tập VP-Thống kê 0988703616
9 Nguyễn Thị Mai VP-Thống kê 0961068810
5 Xã Hoàng Diệu   841020
xhdieu_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Lê Thị Chính BTĐU, CT.HĐND 0983102278
2 Nguyễn Đắc Dương Chủ tịch UBND 0982370857
3 Đào Danh Dũng PBT TT ĐU 0977616955
4 Tạ Văn Khuê PCT.UBND 0982240399
5 Hà Văn Nhuận PCT UBND 0983638689
6 Nguyễn Đình Hưng VP-TK 0977629787
6 Xã Thượng Vực   131021
xtv_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Cao Văn Thúy Bí thư Đảng ủy 0974 130 625
2 Cao Văn Mỹ Chủ tịch HĐND 0967 436633
3 Nguyễn Bá Sâm Chủ tịch UBND 0982 982 448
4 Phạm Thị Thanh Huyền PBT ĐU 01645 164788
5 Phạm Duy Tiên PCT.HĐND 0904 230113
6 Đặng Đình Trắc PCT.UBND 0973 885 021
7 Nguyễn Thị Thảo VP - TK 0965 11 8856
7 Xã Văn Võ   841088
xvv_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Chu Văn Khang BTĐU 0902587719
2 Nguyễn Kim Văn Tiến Chủ tịch HĐND 0982482627
3 Nguyễn Văn Hưng Chủ tịch UBND 0974375079
4 Nguyễn Văn Phú PBT Đảng ủy 0982720294
5 Nguyễn Văn Xuyên CT HĐND  0974937376
6 Phan Văn Hùng PCT UBND 0967737965
7 Trần Văn Thạch VP - TK 01684717295
8 Xã P.Nam An   841074
xpna_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Lê Văn Bộ Bí thư Đảng ủy  01682572494
2 Lê Văn Thạch CT.HĐND 09822074469
3 Đỗ Văn Phòng CT.UBND 0982412368
4 Nguyễn Thị Nga PBT Đảng ủy 01656573007
5 Nguyễn Thị Huệ PCT UBND 0915311954
6 Lê Minh Huấn PCT.HĐND  
7 Vũ Thị Thùy VP thống kê 0989195560
8 Nguyễn Văn Lợi VP thống kê 01694702257
9 Xã Hoà Chính   771111
xhc_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Lê Ngọc Tuấn Bí thư ĐU 0975014068
2 Trần Văn Trung CT.HĐND 0989.390.679
3 Nguyễn Văn Chính CT.UBND 0984.587.367
4 Trương Thị Ngư PBT ĐU 01693248508
5 Trần Thị Nga PCT.HĐND 0969803609
6 Nguyễn Ngọc Sơn PCT. UBND 0986431600
7 Đặng Thị Hằng CB Văn phòng 01674531369
10 Xã Ngọc Hoà   866272
xnh_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Đặng Đình Họa BTĐU, CT.HĐND 0904052344
2 Trịnh Duy Thịnh Chủ tịch UBND 0904156175
3 Trịnh Văn Tuệ PBT Đảng ủy 0904705698
4 Hoàng Minh Tân PCT.UBND 0904.570.352
5 Trịnh Duy Hòa PCT UBND 0936370389
6 Nguyễn Thu Huyền CB Văn phòng 0989.097.007
11 Xã Đại Yên   866371
xdy_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Đặng Tiến Hoàng BT Đảng uỷ 0988084527
2 Nguyễn Viết Tiến CT.HĐND 0936715532
3 Nguyễn Văn Minh Chủ tịch UBND 0989927189
4 Đặng Đình Khải PBT Đảng uỷ 0988146722
5 Nguyễn Văn Linh PGĐ 01695028769
6 Đặng Duy Khoa PCT HĐND 01668929802
7 Dương Viết Huy Văn phòng  0904784922
12 Xã Hợp Đồng   841527
xhdong_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Đỗ Viết Thịnh Bí thư Đảng ủy 0973 837 392
2 Lương Văn Tuyên CT.HĐND 0973 477 480
3 Trần Đình Chình CT.UBND  0979 418 517
4 Nguyễn Tuấn Đạt PBT.TT ĐU 0982 320 859
5 Ng.T.Lan Hương PCT.HĐND  
6 Nguyễn Hữu Quế PCT.UBND 0944.558.468
7 Bùi Hữu Tha PCT.UBND  0984 772 761
8 Nguyễn Thị Nhàn  VP- TK 0987 558 863
13 Xã Quảng Bị   841002
xqb_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Đào Kim Khánh  Bí thư, CT.HĐ 0972317213
2 Vũ Văn Mạnh Chủ tịch UBND 0979449681
3 Nguyễn Khả Nhất PCT.HĐND  
4 Phùng Xuân Thắng PCT UBND 0973943400
5 Trịnh Thị Hạnh PCT UBND 0987878306
6 Trần Thị Thu Hương  VP – thống kê  0975718966
7 Đỗ Như Mạnh  VP – thống kê 0972551682
14 Xã Đồng Phú   841013
xdp_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Lê Thị Hồng Lan BT Đảng uỷ 0979411519
2 Nguyễn Văn Bái CT.HĐND 0976061961
3 Phạm Văn Hải CT.UBND 0984.342.089
4 Cao Văn Phương PBT ĐU 0987356392
5 Lại Tiến Thạc PCT.HĐND 0904402039
7 Lê Trọng Quỳnh PCT.UBND  
8 Đỗ Xuân Hưng CB Văn phòng 01687.745.648
9 Cao Thị Thu CC VP 01667450799
15 Xã Trần Phú   841063
xtphu_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Văn Chín Bí thư xã Trần Phú 0963.972.867
2 Nguyễn Văn Long CT.HĐND  
3 Đặng Đình Bình CT. UBND 0979251044
4 Đinh Văn Nhức PCT. UBND 0986672282
5 Vũ Văn Luyện VP-TK 0987827879
16 Xã Hồng Phong   xhp_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Vũ Lập Bí thư Đảng ủy 0976 061 976
2 Vũ Xuân Lượng Chủ tịch HĐND 0982 557 851
3 Đào Minh Tuấn Chủ tịch UBND 0904 695 709 
4 Nguyễn Đức Triện PBT Đảng ủy 0164 579 9998
5 Ngô Duy Vương PCT HĐND 0982 841 223
6 Phạm Minh Công PCT UBND 0977 211 887
7 Vũ Văn Khương Công chức VP-TK 0169 980 7777
8 Nguyễn Duy Cương Công chức VP-TK 0966 695 865
17 Xã Đồng Lạc   841037
xdl_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Tiến Doanh Bí thư Đảng ủy 0985294337
2 Nguyễn Thị Luyên Chủ tịch HĐND 01254,298,686
3 Nguyễn Bá Thành  Chủ tịch UBND 0987,558,862
4 Hà Tiến Phước PBT Đảng ủy 0963,433,983
5 Nguyễn Duy Bình PCT.HĐND  
6 Nguyễn Xuân Quang PCT. UBND 0975,112,399
7 Nguyễn Văn Tưởng Cán bộ VP-TK 0987,313,163
8 Phượng Thị Thùy Cán bộ VP-TK 0972,883,555
18 Xã Tốt Động   866713
xtd_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Tô Thị Nhàn Bí thư Đảng ủy 0965995068
2 Trịnh Văn Cường CT.HĐND 01682.299.917
3 Nguyễn Trọng Trận CT.UBND 0936687507
4 Đặng Đình Sơn PCT.HĐND 0976166788
5 Nguyễn Đăng Quý PCT.UBND 0975295444
6 Nguyễn Văn Luật PCT.UBND 0966354863
7 Vũ Viết Đề CB Văn phòng 01693.837.970
8 Phùng Thị Hải CC VP 0985737222
19 Xã Hữu Văn   711538
xhv_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Phùng Xuân Thư BTĐU, CT.HĐ 0962.288.163
2 Phùng Xuân Toàn Chủ tịch UBND 0977.201.968
3 Phùng Duy Tố Phó Bí thư TT ĐU 0971253688
4 Phùng Huy Công PCT.HĐND 0987858077
phunghuyconghv@gmail.com
5 Nguyễn Ngọc Phượng PCT.UBND 0978.095.888
ngocphuonghv67@gmail.com
6 Nguyễn Ngọc Sỹ CC VP 0973034893
7 Trịnh Lê Ngọc VP UBND 0976.197.269
ngoccmhn@gmail.com
20 Xã Hoàng Văn Thụ   711533
xhvt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Trương Văn Cừ BT, CT.HĐND 01688671929
2 Lê Trung Hà CT.UBND 0977837688
letrungha@gmail.com
3 Nguyễn Thanh Huyên Phó BT Đảng ủy 0988974681
4 Hà Đăng Chúc PCT.HĐND 0967322722
5 Lê Hoài Thi PCT.UBND 0979560667
6 Nguyễn Thanh Xuân PCT.UBND 0985890779
7 Nguyễn Duy Hoàn CB VP - TK 0987446224
8 Lương Thị Ngọc Phúc CB VP - TK 0963471296
phucanh21@gmail.com
21 Xã Mỹ Lương   23247497
xml_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Trịnh Bá Thường Bí thư 0917939888
2 Nguyễn Văn Thủy Chủ tịch HĐND 0975.106.149
3 Nguyễn Văn Hoa Chủ tịch UBND 0986.586.821
4 Cao Đình Thắng PCT.HĐND  
5 Đinh Văn Thắng PCT.UBND 01697106562
6 Hạ Huy Quang CC VP 01699274923
22 Xã Phụng Châu   866295
xpc_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Xuân Tuyến Bí thư ĐU 0987399556
2 Nguyễn Kim Ngân Phó Bí thư ĐU 0904.277.258
nganphu08@gmail.com
3 Nguyễn Đình Hanh Chủ tịch HĐND 0987 558 362
4 Lê Văn Thêu Chủ tịch UBND 0904 436 217
5 Trần Việt Dũng PCT.UBND 0982034666
6 Nguyễn Chí Thuần PCT.UBND 0904 461 763
7 Nguyễn Xuân Hưng VP - TK 0433866295
8 Nguyễn Thị Hường CBVP 0987.399.682
23 Xã Tiên Phương   866199
xtp_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Như Đức BTĐU 0912.846.456
2 Tống Quang Lợi Chủ tịch HĐND 0984.988.376
3 Tống Bá Lương CT.UBND 0988.594.255
4 Nguyễn Thị Minh Phó CT UBND 0968.578.386
5 Nguyễn Như Vân PCT.UBND 09891931175
6 Nguyễn Văn Lành PCT.HĐND 0975.341.386
7 Tống Bá Bình Cán bộ VP-TK 0976.364.828
24 Xã Phú Nghĩa   866095
xpn_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Hoàng Gia Uyên Bí thư Đảng uỷ 0982208252
2 Vương Thị Hằng CT.HĐND 01686959668
3 Nguyễn Văn Doanh CT.UBND 0982356067
4 Nguyễn Đình Thỉnh PBTTT  ĐU 0986775809
5 Vương Văn Cẩn PCT. HĐND 0982568672
6 Trần Văn Phụng PCT.UBND 0982747009
7 Trần Bá Vệ PCT. UBND 0986346256
8 Hoàng Thị Hương VP 0987696099
9 Vương Thị Thanh Xuân VP-TK 0963431294
Vuongxuan.vp86@gmail.com
25 Xã Trung Hoà   910533
xthoa_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Trần Trọng Phú BTĐU 0934456935
2 Đào Thị Hòa CT.HĐ 0979455435
3 Trần Trọng Luyện CT.UBND 0985036310
4 Nguyễn Huy Viễn PCT HĐND 0936008946
nguyenhuyvienubnd@gmail.com
5 Nguyễn Quang Huy PCT UBND 0979395376
6 Nguyễn Đức Giang PCT UBND 0934488321
gianghdnd77@gmail.com
7 Trịnh Bá Việt VP-TK 0989451410
8 Nghiêm Xuân Vũ VP - Thống kê 0934317981
xuanvukh5tc24hvhc@gmail.com
26 Xã Trường Yên   910104
xty_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Trần Văn Hiển Bí thư Đảng ủy 0902 14 14 18
hiendutruongyen@gmail.com
2 Hoàng Văn Giáp CT.HĐND 0902 03 63 86
hoanggiapdutruongyen@gmail.com
3 Nguyễn Gia Dư CT UBND 0979 233 112
dutruongyen@gmail.com
4 Đỗ Văn Ba PCT.UB 0961921961
5 Nguyễn Xuân Vần PCT.UB 0968524848
6 Nguyễn Hữu Thông PCT HĐND 0169 910 97 95
thong1962@gmail.com
7 Lê Văn Định CC VPTK 0973 119 150
vptkty@gmail.com
8 Nguyễn Bá Tài CC VPTK 0989 10 76 46
taivptk@yahoo.com.vn
27 Xã Đông Sơn   xds_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Hoàng Văn Thi BTĐU, CT.HĐ 0912219435
2 Trịnh Xuân Bền CT.UBND 0988311246
3 Nguyễn Phú Hanh PBT ĐU 01293529124
4 Trần Trọng Vinh PCT.HĐND 0932398008
quangvinhdongson@gmail.com
5 Đỗ Hữu Hóa PCT.UBND 0904001018
6 Trần Văn Thọ PCT.UBND 0934559468
tranvanthotpds@gmail.com
7 Đỗ Tiến Hùng VP – TK 0912099039
tienhunglsb@gmail.com
8 Nguyễn Thị Thường VP – TK 0936531116
thuongvpds@gmail.com
28 Xã Đông Phương Yên   910723
xdpy_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Hồng Phong BTĐU 0912.813.288
2 Nguyễn Gia Tư CT.HĐND 0989349649
giatu285@gmail.com
3 Trần Văn Tiến CT.UBND 0988760569
Tunganhdpy@gmail.com
4 Trần Thị Oanh PBT.TT ĐU 0985415963
5 Nguyễn Đắc Hùng PCT.HĐND 0973276687
dachungdpy@gmail.com
6 Phan Ngọc Huấn PCT.UBND 0986090929
phanngochuan929@gmail.com
7 Phạm Văn Quyền PCT.UBND 0936378077
quyenhadpy@gmail.com
8 Nguyễn Thị Linh VP-TK 0936134766
xdpy_chuongmy@hanoi.gov.vn
29 Xã Thanh Bình   811835
xtb_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Hữu Sáng Bí Thư Đảng ủy 0912.813.328
2 Lê Quốc Thực Chủ tịch HĐND 0915.349.628
3 Trần Bá Xiêm Chủ tịch UBND 904047334
4 Nghiêm Thị Sáu PBT Đảng ủy 0987.565.935
5 Lưu Công Anh Tuấn PCT. HĐND 0904.430.067
6 Nguyễn Ngọc Sang PCT.UBND 01669.242.174
sangtckhchuongmy@gmail.com
7 Nguyễn Viết Thoại PCT.UBND 0989.430.758
8 Đào Thị Quyên VP- TK 0979 147 808
xhdong_chuongmy@hanoi.gov.vn
9 Nguyễn Văn Thạch VP - TK 0904.070.477
30 Xã Thủy Xuân Tiên   840336
xtxt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Lê Quý Long BT Đảng uỷ 0904.014.433
2 Nguyễn Văn Mạnh CT.HĐND 0912.357.846
3 Nguyễn Bá Duân CT.UBND 0904.014.224
4 Nguyễn Trọng Chiến PCT.UBND 0915899732
5 Nguyễn Văn Nam PCT.UBND 0901581966
6 Nguyễn Duy Khoát PCT.HĐND 01262090172
7 Trần Văn Hiển CB Văn phòng 0979.553.499
8 Tạ Thị Loàn Văn phòng – TK 0972538922
31 Xã Nam Phương Tiến   711636
xnpt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Doãn Tiến Tình BT Đảng uỷ 0986099644
2 Hoàng Bá Phích CT.HĐND 0987411268
3 Nguyễn Văn Vĩnh CT.UBND 0979.730.189
4 Nguyễn Trọng Đông PCT.HĐND 0983287997
5 Nguyễn Chiến Thắng PCT.UBND 0974462154
6 Đỗ Đình Trung PCT.UBND 0989.532.878
dodinhtrung99@gmail.com
7 Nguyễn Thị Uyên CB Văn phòng 0988.203.018
8 Nguyễn Tất Điệp CB VP- TK 0986649260
32 Xã Tân Tiến   711501
xtt_chuongmy@hanoi.gov.vn
1 Vũ Công Nam BTĐU, CT.HĐND 01692681224
2 Nguyễn Văn Mạnh CT. UBND 0987898128
3 Nguyễn Công Thịnh PBTĐU 0984154968
4 Nguyễn Văn Vượng PCT. HĐND 0977411763
5 Nguyễn Văn Thái PCT. UBND 0984284156
6 Nguyễn Hữu Định PCT. UBND 01689248668
7 Vũ Công Hùng VP - TK 0912778785
8 Đào Danh Tuấn Phong VP - TK 01223357999

 

Huyện nhà qua ống kính

bản tin truyền hình


Quê hương anh hùng